Eksamen
Noter Eksamen Nspire Regneark Emneopgaver Beviser

Skr. eksamen:

Medbring formelsamling til eksamen! Klip formlerne ud og sæt dem ind i besvarelsen!  Uvm's formelsamling  Appendiks

Vigtigst: I skal huske, at det ikke er svaret/facit, der er vigtigst, men  forklaringer, mellemregninger etc.  Husk også, at selv om der står: bestem, find etc., så er detr underforstået: Vis så meget matematik som muligt i forhold til opgaven.

Husk også altid tre trin:

1. Præsentation af selve opgaven og de oplysninger, der er givet.

2. Beregninger og mellemresultater

3. Konklusion: Hvad er svaret? Hvis tekstopgave så tekstsvar!

Hente gode råd her: Generelt - med henvisning til konkrete opgaver   Den gode besvarelse               Gode råd i PowerPoint

Stillads - eksempler på løsning af forskellige opgavetyper  stillads typeopgaver

Mdl. eksamen:

Gode råd

Diverse PowerPoints - oplæg til mundtlig eksamen udarbejdet af elever til videndeling! Ingen garanti for kvaliteten:-)

Emneopgaver