PowerPoints
Noter Eksamen Nspire Regneark Emneopgaver Beviser

PP 3øa 2016

Video 3øa

Binære tal

Indskudsregel integrale

Konfidensinterval

omkostningsfunktion - parametre

venstre højre trapezsum

Funktioner til modellering

 

PP B1 2016 

Forslag til eksamensspørgsmål

Andengrad  Andengrad toppunkt

Lineære

Udviklingsforløb lin og eksp

Rente og annuitet

Differentialregning  differentialregning  differentialregning Differentialregning

Modellering

Funktioner generelt

Statistik  statistik

Binære talsystem

 

Video B1 2016

Lineær programmering

Tangent

Rente og annuitet

Nulpunkt parabel  Nulpunkt

Parameteren a for lineær

Powerpoint B1 2014

 

Powerpoint ød 2014

 

Powerpoint øc 2014

 

Powerpoints ma og mb 2013

PowerPoints 2øa og B3 2013

Gamle PowerPoints